ჯორჯ კობი (გრიგოლ კობახიძე) 1883-1967

მრეწველი, გამომგონებელი. დაკრძალულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში