იუზა წერეთელი (1938-1956)

სტუდენტი, 1956 წლის 9 მარტს დაღუპული. 9 მარტს ქალაქგარეთ, ბებიასთან უნდა წასულიყო, მაგრამ მიტინგზე გაიპარა, სადაც დაიღუპა. საღამოს ახლობლებმა ცხედარი მორგიდან მოიპარეს და ჩუმად მიაბარეს მიწას. დაკრძალულია თბილისში, ვაკის სასაფლაოზე.