ნატო გიორგაძე (1965-1989)

9 აპრილის გმირი. წარჩინებით დაამთავრა პოლიტექნიკური ინსტიტუტი და მუშაობდა თბილისში, რადიო ქარხანაში. დაკრძალულია ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლიხაურში.