მიხეილ  წერეთელი (1878 ― 1965)

საქართველოს ეროვნული გმირი. ქართველი მეცნიერი ძველი აღმოსავლეთის ისტორიის დარგში, ლინგვისტი, სოციოლოგი, პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწე, პროფესორი. დაკრძალულია საფრანგეთში, ლევილის სასაფლაოზე.

მიხაკო წერეთლის საფლავი ლევილში

მიხაკო წერეთლის საფლავი ლევილში

მიხაკო წერეთლის საფლავი ლევილში

მიხაკო წერეთლის საფლავი ლევილში