გივი ჯანჯღავა (1940-2021)

მანქანათმშენებელი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის უცხოელი წევრი.

1964 წელს დაასრულა მოსკოვის ენერგეტიკის ინსტიტუტი. 1991-2010 წლებში მუშაობდა მოსკოვის ხელსაწყოთმშენებელი ინსტიტუტის გენერალურ დირექტორად.

დაკრძალულია მოსკოვში.