კირიაკ ზავრიევი  ( 1891-1978)

მეცნიერი, სამშენებლო მექანიკისა და ნაგებობათა სეისმომედეგობის დარგში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი (1941). საქართველოს სსრ მეცნიერების და ტექნიკის სამსახურებული მოღვაწე. დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს პანთეონში.