თეიმურაზ ლოლაძე (1920 - 2000)

ინჟინერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, აკადემიკოსი. 1958 წლიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგიის კათედრას განაგებდა. 1971-1980წწ. იყო საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის პრორექტორი სამეცნიერო მუშაობის დარგში, ხოლო 1981-1988წწ. რექტორი. დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს სასაფლაოზე.