მათე მირიანაშვილი (1906-1975)

ფიზიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. 1933-1975წწ. იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი ფიზიკის კათედრის გამგე; 1941-1943წწ. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკისა და გეოფიზიკის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე; 1943-1951წწ. ამავე ინსტიტუტის დირექტორ; 1955-1959წწ. იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტის დეკანი; 1959-1969წწ. უნივერსიტეტის პრორექტორი. დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს პანთეონში.