დავით ჩხიკვიშვილი (1921-1987)

ისტორიკოსი. ისტორიულ მეცნიერებათა დოქტორი (1964), პროფესორი (1965), საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი (1979). საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე (1981). 1961-1969წწ. თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის რექტორი; 1972-1980წწ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი; 1981-1987წწ. საქართველოს უმაღლესი და საშუალო სპეციალური განათლების მინისტრი. დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს პანთეონში.