თინა წერეთელი (1903-1980)

იურისტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპოდენტი. იკვლევდა სისხლის სამართლის ზოგად თეორიულ პრობლემებს, დანაშაულისა და პასუხისმგებლობის საკითხებს, სისხლის სამართლის საფუძვლებს. იგი მონაწილეობდა არაერთ საერთაშორისო თუ საკავშირო კონგრესებსა და სიმპოზიუმების მუშაობაში. იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი (1950), პროფესორი (1951), სისხლის სამართლის ქართული სკოლის ფუძემდებელი. დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს პანთეონში.