გურამ შარაძე (1940-2007)

ფილოლოგი, ისტორიკოსი, პოლიტიკოსი. ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი . 2007 წლის 20 მაისს  მოკლულ იქნა თბილისის ცენტრში. დაკრძალულია თბილისში ვერის სასაფლაოზე.