სამსონ ქუთათელაძე (1914-1986)

ფიზიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. დიდია სამსონ ქუთათელაძის წვლილი ქართველ მეცნიერ–ენერგეტიკოსთა აღზრდაში. საქართველოში მისი ხელმძღვანელობით დაცულია საკანდიდატო და სადოქტორო დისერტაციები, მჭიდრო კონტაქტები ჰქონდა ქართველ მეცნიერებთან, ერთობლივად ტარდებოდა მნიშვნელოვანი კვლევები ბიოფიზიკასა და თბოენერგეტიკაში. სამსონ ქუთათელაძე გარდაიცვალა მოსკოვში, დაკრძალულია ნოვოსიბირსკში