პაატა გუგუშვილი (1905-987)

ეკონომისტი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი (1940), პროფესორი (1940), საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი (1974), საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე. დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს პანთეონში.