კონსტანტინე მარჯანიშვილი (1903-1981)

მათემატიკოსი. ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი (1949), საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი (1974), სოციალისტური შრომის გმირი. დაკრძალულია თბილისში, დიდუბის პანთეონში.