ალექსანდრე ჯავახიშვილი (1917-1997)

არქეოლოგი და ხელოვნებათმცოდნე, ისტორიულ მეცნიერებათა დოქტორი (1976), საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი (1983). დაკრძალულია თბილისში, დიდუბის პანთეონში.