პეტრე გამყრელიძე (1903-1979)

ინჟინერ-გეოლოგი. საქართველოსა და კავკასიის რეგიონული გეოლოგიისა და ტექტონიკის სპეციალისტი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი (1960). საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე (1962). 1971 წლიდან საფრანგეთის გეოლოგიური საზოგადოების წევრი. დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს პანთეონში.